Bestuur en contactpersonen

atb De Natuurvrienden Afdeling Kapellen

 									
				Roovers Willy				
				Voorzitter				
									
Joossens Joseph						Koeken Linda	
Secretaris					    Penningmeester	
									
									
									
Vinck Anita					    Van Wesemael Grietje	
Bestuurslid					    Bestuurslid	
									
									
									
Smits Lucienne							
Webmaster							

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter

ROOVERS Willy
Landbouwstraat 46/13, 2845 NIEL
Tel. 03 289 37 22

Secretaris

JOOSSENS Jos
Pannenhoefdreef 97, 2950 KAPELLEN
Tel. 03 665 30 59

Penningmeester

KOEKEN Linda
Frans De Peuterstraat 30, 2950 KAPELLEN
GSM 0475 73 41 25

Bestuursleden :

VINCK Anita
Landbouwstraat 46/13, 2845 NIEL
VAN WESEMAEL Grietje
Molenweg 16 GLVL, 2940 HOEVENEN
Tel. +32 486 80 64 10

Webmaster en Covid-Coördinator:

SMITS Lucy
Krekelberg 54, 2940 HOEVENEN
Tel. 03 664 75 64

U kunt een e-mail sturen door op de onderstreepte naam te klikken.


Intern reglement

Doel Promoten van wandelen in de vrije natuur, bevorderen van sociale contacten. Georganiseerde educatieve groepswandelingen. Mensen verenigen met een passie voor wandelen. Frequentie 1 /maand een dagwandeling, 1ste zaterdag van de maand. 1 / maand een halve dagwandeling, 3de zaterdag van de maand. Bijwonen/deelnemen overkoepelende activiteiten, naargelang het aanbod. Korte plaatselijke wandelingen tijdens de week, 1/maand, naargelang de vraag. 1/per jaar (mid)wandelweek. 1/jaar wandelweekend. Er zijn geen vakantieregelingen. De activiteiten worden verdergezet. Verplaatsingen met openbaar vervoer of carpooling. Lidmaatschap Iedereen kan lid worden. Het lidgeld is afhankelijk naargelang de verzekering die wordt afgesloten. Je kan bij je ziekenfonds tussenkomst krijgen. Het aanvraagformulier krijg je samen met je lidkaart.
Gedifferentiëerd lidgeld:
Tarieven met basisverzekering (wandelen en fietsen):
Individueel lid volwassene    18-64jaar € 37
Individueel lid volwassene	 65+ jaar € 27
Individueel lid junior	     20+ jaar € 12
Bijlid volwassene en senior   18+ jaar € 18
Bijlid junior          0 -17jaar € 12,5
			     
Tarief Outdoor is basisverzekering + 12 euro
Tarief Outdoor+Bergsport is basisverzekering + 19 euro
Tarief Wintersport+Bergsport+Outdoor is basisverzekering + 30 euro
Rechten en voordelen: - Korting in Natuurvriendenhuizen wereldwijd. - Korting bij de Vlaamse Jeugdherbergen. - Ongevallenverzekering tijdens recreatief sporten, wandelen, fietsen en jogging. Tevens ook geldig bij individueel sporten. - Korting in verschillende Outdoorwinkels. - Korting bij Blue Bike, Natuurvrienden krijgen bij het registreren van hun Blue-Bike abonnement, 2 ritten gratis - Al onze eigen georganiseerde wandelingen zijn gratis - Abonnement op tijdschrift Wereldvenster(maandelijks) en De Natuurvriend (4x per jaar). - Maandelijks ontvang je de gratis nieuwsbrief op je mailadres met het laatste nieuws van De Natuurvrienden, wedstrijden en online voordelen. - Tussenkomst vervoer, drankje bij sommige activiteiten, bezoek museum of tentoonstelling, gidsen, e.a. Plichten: Verantwoordelijk gedrag bij de activiteiten en bij de werking van de vereniging. Bestuursleden Het bestuur houdt toezicht op het gebruik van de zalen, de goede werking en de activiteiten. Procedure tot toetreding bij het bestuur Het bestuur vraagt een maand voor de algemene vergadering wie zich kandidaat wil stellen. De kandidaat dient minstens 1 jaar lid te zijn van de vereniging. De kandidaat stelt schriftelijk het verzoek en bezorgt dit aan de voorzitter. Bestuur beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan is. Op de algemene vergadering wordt de goedkeuring van de lijst met (nieuwe) leden gevraagd. Procedure uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid. Bij een gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. Bevoegdheden van het bestuur Voorzitter: agenda vergaderingen Penningmeester: financieel verslag, inschrijvingslijsten, lidgelden Secretaris: huur lokalen, plannen vergaderdata , administratie , ledenbestand, verslag vergadering en activiteiten, contact met Natuurvrienden nationaal, contact sportraad en leden. Bestuursleden: Vinck Anita: willy.roovers@pandora.be Smits Lucy: info@natuurvriendenkapellen.be en website Bestuursvergadering 4/jaar , algemene vergadering 1/jaar Lokalen Geen eigen lokalen. Lokalen worden steeds gehuurd . Wijziging interne reglement Wijzigingen voor het reglement kunnen schriftelijk ingediend worden en worden besproken op de bestuursvergadering. De voorzitter heeft de eindbeslissing. Feedback is steeds mogelijk.
Home
Bestuur
Activiteiten
Lid worden
Foto's
Verslagen
Links

webmaster